פורום משאבי אנוש ושכר

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
 • אתמול

  קצובת ביגוד במגזר הפרטי

  אתמול
 • 4 באפריל 2017

  משרה המשלבת משאבי אנוש ושכר

  4 באפריל 2017
 • 13 בפברואר 2017

  תביעה כנגד מעסיק לשעבר

  13 בפברואר 2017
 • 9 בפברואר 2017

  העדרות בעקבות מי שפיר

  9 בפברואר 2017
 • 19 בינואר 2017

  תשלום עבור ביגוד בחברה פרטית מה סכום התשלום והאם יש לוותק משקל?

  19 בינואר 2017
 • 20 בדצמבר 2016

  פיטורים אחרי מחלה ביום חזרה לעבודה

  20 בדצמבר 2016
 • 19 בספטמבר 2016

  פיצול שכר בתקופת החגים-האם מדובר בהלנת שכר?

  19 בספטמבר 2016
עמוד מתוך173