פורום משאבי אנוש ושכר

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
 • 1 ביולי 2018

  חוזה תעסוקה בין עובד למעביד

  1 ביולי 2018
 • 17 ביוני 2018

  ניצול ימי מחלה לפני חופשת לידה

  17 ביוני 2018
 • 15 ביוני 2018

  ניכוי כספים מכספי פיטורים עקב אי החזרת ביגדי עבודה אישיים משומשים ( בגדים טרמיים )לאחר שנת עבודה פלוס ובנוסף החיוב שלהם הוא לפי מחירון של פריט חדש

  15 ביוני 2018
 • 13 ביוני 2018

  טעויות חוזרות בכל חודש בשכר

  13 ביוני 2018
 • 7 ביוני 2018

  חופשה והבראה משק בית

  7 ביוני 2018
 • 10 באפריל 2018

  העובד לא יכול להגיע לשימוע עקב מצב בריאותי האם ניתן לבצע שימוע בטלפון

  10 באפריל 2018
 • 2 באפריל 2018

  ימי מנוחה לאחר בדיקת מי שפיר

  2 באפריל 2018
עמוד מתוך176