קנס יציאה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • סיגלית

  נשלח ע"יסיגלית 21:26, 24 במרץ 2012

  עבדתי בבית מלון במשך שבוע, חתמתי על חוזה לחצי שנה.לא עברתי שום קורס או הכשרה. אחרי שבוע עזבתי בלי להודיע. הפ יכולים לקנוס אותי על זה?

  השב
 • 21:41, 24 במרץ 2012

  אם לא עברת שום קורס או הכשרה לא יכולים לקנוס אותך. אך אם התחייבת החוזה העבודה לעבוד חצי שנה ולא היה בחוזה ב' של אפשרות להפסיק את העבודה לפני כן, יש לך בעיה. אני מציעה שאם תתבע, תלך להתייעץ עם עו"ד ותראה לו את כל המסמכים הרלוונטיים.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.