• אתי

  נשלח ע"יאתי 11:07, 6 באפריל 2012

  עבדתי במקום חדש חודששים ו3 שבועות. יש לי פנסיה ותיקה . אמרתי למקום עבודה שהחוק מייב להעביר לי כספים מהחודש הראשון לעבודתי. אבל היא לא עשתה זאת ולאחר שפיטרו איתי היא גם לא העבירה את הכספים שמגיעים לי מה עלי לעשות?

  השב
 • 18:01, 8 באפריל 2012

  דרשי ממנה במכתב רשום להעביר את הכספים לקרן הפנסיה ואם לא ניתן כבר לעשות זאת, דרשי פיצוי בסכום שהיה עליה להפריש, אם לא תענה, הגישי נגדה תביעה לבית הדין לעבודה (יש טפסי תביעה מוכנים).

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.