• גילי

  נשלח ע"יגילי 12:01, 10 באפריל 2012

  שלום, יש לי שאלה, זומנתי לשמיוע ע"י מכתב מבעל החברה שבו הוא מפרט את הסיבות לשימוע שמהם עולה שכוונתו היא לא לשלם לי פיצויים. (הסיבות הם: איחור לעבודה, אי מילוי תפקיד וכדומה) מה עלי לעשות? האם הוא רשאי לא לתת לי פיצויים? תודה גילי

  השב
 • 15:06, 11 באפריל 2012

  א, בעקרון עליו לשלם לך פיצויי פיטורים אם הוא מפטר אותר. הוא יכול שלא לשלם לך פיצויי פיטורים אם עברת עבירה פלילית חמורה בעבודה, אך גם אז אם תפנה לבית הדין לעבודה, סביר להניח שלא יאשר שלילת פיצויי פיטורים מלאה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.