הסכם עבודה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • מאיר

  נשלח ע"ימאיר 18:06, 17 באפריל 2012

  בהסכם עבודה לוא מצוין אשל ונסיעות אבל האסקמים הקיבוציאים שחלים על עובדי ארשויות המקומיות חלים עלי. המעביד יחול להחלית שהו מכצץ את האשל והנסיעות הוא מבטל לי אותם אחרי5 שנים ברצף שאני מקבל אותם?

  השב
 • 19:08, 17 באפריל 2012

  ם אתה מקבל אש"ל ונסיעות ואתה אכן מוציא את הכספים , הרי שאם הוא מבטל לך אותם זוהי הרעה בתנאי עבודה ואתה יכול לתבוע אותו. אם קבלת תוספת כשהוצאת את ההוצאות ועכשו אינך מוציא - הוא רשאי לבטל לך. אם קבלת תוספת סתם על השכר שנקראה אש"ל ואתה לא עובד במקום שחל עליו חוק התקציב, על המעביד להמשיך לשלם לך, שאם לא כן, זוהי הרעה בתנאי עבודה. אני מציעה לך להתייעץ באופן פרטי עם עו"ד העוסק בתחום ולהביא בפניו את כל העובדות והמסמכים הרלוונטיים.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.