הבראה ופנסיה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ritaf@gmail.com

  נשלח ע"יritaf@gmail.com 10:17, 24 באפריל 2012

  אני עובדת במשרד פרטי כשנה וחצי ונודע לי כי המעסיק הפסיק להפריש עבורי לקופת הפנסיה בחודשים האחרונים. כמו כן, עדיין לא שולמו לי דמי ההבראה. האם הנני זכאית להתפטר ולקבל פיצויים? אציין כי הפיצויים מופרשים ישירות לקופת הפנסיה.

  השב
 • 19:28, 24 באפריל 2012

  כן, תוכלי להתפטר בדין מפוטרת, אך עליך לכתוב למעסיק מכתב להודיעו כי אם לא ישלים לך את ההפרשות לפנסיה ולא ישלם לך הבראה, תתפטרי תוך חודש ימים ותהיי זכאית לפיצויי פיטורים. אם כל הפיצויים בקופה יהיה עליו לשחרר את פיצויי הפיטורים ואם חסרים שם כספים יהיה עליו להשלים לך לסכום פיצויי הפיטורים.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.