• דותן

  נשלח ע"ידותן 10:18, 25 באפריל 2012

  התחלתי בתהליך של תביעת מעסיקיי הקודמים בעניין כספי פנסייה אצל עו"ד, לו חתמתי על ייפוי כח. התהליך תקוע והעו"ד מתחמק ממני ולא מחזיר לי תשובות במשך כחצי שנה. האם אני יכול לפנות למשהו אחר? לפעול בעצמי? האם יש תוקף לייפוי הכח? תודה

  השב
 • 10:31, 25 באפריל 2012

  הנושא שהעלית איננו שייך לפורום זה. כמובן שתוכל לפנות לעוה"ד לבקשו להשתחרר מהתיק, כי הרי אתה הוא זה הקובע מי ייצג אותך.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.