ימי חופשה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • עמליה

  נשלח ע"יעמליה 12:04, 9 במאי 2012

  שלום וברכה ברצוני לדעת כמה ימי חופשה שנתיים זכאי להם עובד. על פי טבלה שבדקתי מאתר דיני עבודה. הריני זכאית ל14 ימי חופשה בשנה. כאשר פניתי להנה"ח נאמר לי כי הריני זכאית ל10 ימי עבודה נטו בשנה לשנת עבודתי הראשונה. במידה ועבדתי 200 ימים בשנה. אם כן ישנו פער של 4 ימי חופשה כיצד עלי לנהוג? על פי מה עלי לערוך את החישוב? הנוסחא על פיה ערכתי הינה: מספר ימי עבודה בפועל חלקי 200 ימים כפול מספר ימי הזכאות .האם ימי הזכאות הם 14 או 10 ימים??? תודה

  השב
 • 18:34, 9 במאי 2012

  שתי התשובות נכונות. החישוב שערכת מתייחס לימים קלנדריים, דהיינו כולל ששי שבת ומעסיקך מתייחס לימי חופשה אשר נופלים רק על ימי עבודה בפועל.14 ימים קלנדריים, משמעותם 10 ימי עבודה (בשבוע עבודה של 5 ימים)

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.