התפטרות לפי סעיף 7(א) לחוק פיצוי פיטורים - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אסתי 77

  נשלח ע"יאסתי 77 09:44, 20 במאי 2012

  אני מעוניינת להגיש את התפטרותי לצורך טיפול בילדי שאוטוטו ימלאו לו 9 חודשים, השאלה שלי היא האם ההתפטרות היא מיום הגשת המכתב ואז אני מחוייבת במתן 30 ימים או שההתפטרות בתוקף מתום ה-30 יום? במידה ואני לא יכולה לתת הודעה מוקדמת האם עדיין ייחשב הדבר כפיטורין לכל דברואהיה זכאית לפיצויים כחוק???

  השב
 • 16:44, 23 במאי 2012

  הואיל ולא תספיקו לתת הודעה מוקדמת לפני חלוף 9 חודשים אני מציעה לך להודיע בהקדם על התפטרותך מתום 9 חודשים

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.