• 31 במאי 2012

    משרת אם

    אם בראיון עבודה המרואיינת מציינת כי יהיה עליה לצאת מן העבודה מוקדם יותר פעמיים בשבוע, והמעסיק מציין כי לא יוכל לאפשר זאת, האם הוא נוהג באפליה פסולה?

    האם חובה על מעסיק לאפשר לעובדת לעבוד במשרת אם?

    31 במאי 2012