פיצויים גלובליים - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • יעל

  נשלח ע"ייעל 17:48, 5 ביוני 2012

  חתמתי על הסכם עבודה בו צויין כי הסכום לשעה כולל פיצויי פיטורין . החוזה הוחתם ע"י משרד ה- ת.מ.ת וקיבל את אישורו. האם אני זכאית לפיצויי פיטורין למרות החתימה של הת.מ.ת

  השב
 • 13:20, 10 ביוני 2012

  לא, אם החוזה הוחתם בתמ"ת ואת הסכמת לתנאים וחתמת אינך זכאית לקבל בסיום עבודתך פיצויי פיטורים כי הם כלולים בשכר. אם התמ"ת אישר זאת משמע ששכרך גבוה והוא מגיע לפי 3 לפחות משכר המינימום במשק

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.