האם צריך לתת הודעה מראש בגין יציאה לשמירת הריון - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אנונימית

  נשלח ע"יאנונימית 14:57, 7 ביוני 2012

  אני עובדת 10.5 חודשים, איזה אישור צריך להביא למעסיק עבור שמירת הריוןוהאם יש לתת התראה/או הודעה מראש על יציאה לשמירת הריון ואי חזרה לעבודה גם אחרי חופש הלידה. האם אני זכאית לקבל כל הזכויות פיצויים, חופש, הבראה והפרשה לפנסיה עד גמר חופש הלידה מהמעסיק

  השב
 • 13:40, 10 ביוני 2012

  התשובה לשאלה השניה היא כן.
  לעניין שמירת הריון ודאי שלא ניתן לתת הודעה מוקדמת. לעניין התפטרות לאחר לידה הדעות חלוקות - רצוי לתת הודעה מוקדמת על מנת שהמעסיק יוכל להערך בהתאם

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.