הרעת תנאים - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ז'ניה

  נשלח ע"יז'ניה 01:57, 11 ביוני 2012

  האם המעביד יכול להפחית מספר משמרות שבועיות לעובד שעובד במשרה מלאה (6 משמרות שבועיות) כשנה וחצי, כאשר העובד חתום על חוזה שאומר "העסקתך לא תהיה בהיקף שעות או משמרות קבוע, אלא על פי צרכי המעסיקה כפי שיהיו מעת לעת"? האם הדבר יחשב כהרעת תנאים?

  השב
 • 09:19, 11 ביוני 2012

  הוא יכול להפחית וזוהי הרעת תנאים

  תגובה
 • 10:40, 11 ביוני 2012

  והדבר יאפשר התפטרות עם קבלת פיצויים?

  תגובה
 • 11:17, 11 ביוני 2012

  כן, אם תתן לו התרעה מראש ובכתב, שאתה תתפטר תוך 30 יום אם לא יחזיר לך את המשמרות כפי שהיה לך במשך כל תקופת עבודתך

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.