הוצאה לחופשה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • דב

  נשלח ע"ידב 14:28, 11 ביוני 2012

  שלום ! אני מבקש לדעת עם מעביד רשאי להוציא עובד לימי חופשה מתי שהוא רוצה ? תודה

  השב
 • 11:54, 20 ביוני 2012

  חופשה יש לתאם עם העובד. אם לא ניתן לתאם עם העובד, מעביד יכול להוציא לחופשה של עד שבוע ללא הודעה מוקדמת מעל לשבוע עליו לתת הודעה מוקדמת של 14 ימים. ההודעה המוקדמת חלה גם על העובד.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.