תקדים בדבר עזיבה לפני שנה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • זיו

  נשלח ע"יזיו 08:09, 12 ביוני 2012

  במקום עבודתי חתמיתי על חוזה אשר מציין כי במידה ואאעוזב את עבודתי לפני שתמה שנה אחוייב בקנס של 2500 שח מאחר ועברתי הכשרה של שבועיים. האם זהו חוזה חוקי? האם מותר למקום העבודה לנכות זאת משכרי במידה ועזבתי לפני שתמה השנה? האם יש חוק או תקדים ששולל דבר שכזה? תודה רבה

  השב
 • 12:03, 20 ביוני 2012

  אם ההכשרה שלך עלתה למעסיק 2500 ש"ח הוא רשאי לקזז ממשכורתך, אם התחייבת לעבוד לפחות שנה ולא עבדת בכך.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.