• 21 באוקטובר 2014

    האם נתן לקבל החזר מס

    שכר טירחת עו"ד ביצוג מול הביטו הלאומי נכות 80% תקנה 15 חתי 100% האם ניתן לקבל ממס הכנסה או מע"מ החזר

    21 באוקטובר 2014