• 2 בפברואר 2015

    הגשת מסמכים כמו תעודות והמלצות לשיפור חוות הדעת על הנאשם

    רלבנטי לשלוח לתביעות תעודות השכלה + המלצות כדי
    להציג באור חיובי ת'נאשם אם רוצים שלא יהיה
    משפט במקרה של פנייה אליהם ?

    2 בפברואר 2015