open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 7 בספטמבר 2016

      סיבות אישיות לפני עונש

      אני רוצה לדעת אם בעיות בלכליות ורפואיות, השכלה ותהליך של למצוא תעסוקה בביטוח הלאומי עוזרים לקבל עונש קל

      במקום ההפך וכנ"ל גם בערעור למחוזי ?

      7 בספטמבר 2016
     • 8 בספטמבר 2016

      סיבות אישיות לפני עונש

      היי שרון,

      על פי תיקון מס‘ 113 לחוק העונשין בעניין הבניית שיקול הדעת בענישה, אכן יש משמעות לנסיבות האישיות והליך שיקומי של הנאשם בגזירת הדין (לעונש).

      למשל:

      שיקום (תיקון מס' 113) תשע"ב-2012
      40ד. (א) קבע בית המשפט את מתחם העונש ההולם בהתאם לעיקרון המנחה ומצא כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, רשאי הוא לחרוג ממתחם העונש ההולם ולקבוע את עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו, וכן להורות על נקיטת אמצעי שיקומי כלפי הנאשם, לרבות העמדתו במבחן לפי סעיפים 82 או 86 או לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.
      (ב) היו מעשה העבירה ומידת אשמו של הנאשם בעלי חומרה יתרה, לא יחרוג בית המשפט ממתחם העונש ההולם, כאמור בסעיף קטן (א), אף אם הנאשם השתקם או אם יש סיכוי של ממש שישתקם, אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן, לאחר שבית המשפט שוכנע שהן גוברות על הצורך לקבוע את העונש במתחם העונש ההולם בהתאם לעיקרון המנחה, ופירט זאת בגזר הדין.

      נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה (תיקון מס' 113) תשע"ב-2012
      40יא. בגזירת העונש המתאים לנאשם כאמור בסעיף 40ג(ב), רשאי בית המשפט להתחשב בהתקיימות נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, המפורטות להלן, ובמידה שבה התקיימו, ככל שסבר כי ראוי לתת להן משקל בנסיבות המקרה, ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש ההולם:
      (1) הפגיעה של העונש בנאשם, לרבות בשל גילו;
      (2) הפגיעה של העונש במשפחתו של הנאשם;
      (3) הנזקים שנגרמו לנאשם מביצוע העבירה ומהרשעתו;
      (4) נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו, וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב;
      (5) מאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגרם בשלה;
      (6) שיתוף הפעולה של הנאשם עם רשויות אכיפת החוק; ואולם כפירה באשמה וניהול משפט על ידי הנאשם לא ייזקפו לחובתו;
      (7) התנהגותו החיובית של הנאשם ותרומתו לחברה;
      (8) נסיבות חיים קשות של הנאשם שהיתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה;
      (9) התנהגות רשויות אכיפת החוק;
      (10) חלוף הזמן מעת ביצוע העבירה;
      (11) עברו הפלילי של הנאשם או העדרו.

      כמובן, שהמדובר רק בשיקולים שעל בית המשפט לקחת בחשבון טרם גזירת הדין, ויש לו סמכות גם לתת משקל כזה או אחר לשיקולים אחרים.

      בברכה,
      עו"ד פלילי אלון שליכטר
      054-6762373

      8 בספטמבר 2016
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form