• 22 במרץ 2012

    קשירת קשר לפשע

    קשירת קשר לפשע זה אפשרי גם אם בנאדם קושר אם בנאדם אחר לבצע פשע עושה דברים בשביל לעשות תפשע למשל:נותן מידע נמשל במקרים מסוימים כלי פריצה או מפתח לפרריצת דירה ועוד סוגים כמו למשל שרק רוצה לפגוע בבנאדם ושולח מישהו לפגוע ... אבל זה שנותן את המידע אוו אמצעים אחרים כגון מפתח וכלי פריצה וכאלה [כמו לשלוח בנאדם לפגוע] הוא עצמו לא נוכח בזירת הפשע עצמה עדיין גם לו יהיה סעיף של קשירת קשר לפשע??תודה...

    22 במרץ 2012