העברת משכורת לחשבון של אחר - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • עו"ד עדי ברקאי

  נשלח ע"יעו"ד עדי ברקאי 23:52, 19 בינואר 2012

  חן שלום - ככלל, הפקדת הכנסה שנובעת ממקור חוקי (כלומר לא מפעילות עבריינית)ואשר משולם עליה מס כחוק, לחשבון בנק של אחר, אינה מהווה עבירה על חוקי הלבנת הון. בברכה,

  השב
 • 14:59, 10 במרץ 2012

  שכר פשט"ר חייב בהעברה ודיווח לנאמן.......
  אתה עשוי לשמש מסייע לדבר עבירה...אז זהירות

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.