פריטת צ'קים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • מיכל

  נשלח ע"ימיכל 15:16, 14 במרץ 2012

  האם פריטת צ'קים וגבייה בריבית היא הלבנת הון? לאחר הפקדה בחשבון האישי. מה העונש הצפוי בכך? נא עזרתך הבהולה

  השב
 • 15:58, 18 במרץ 2012

  מיכל שלום - שאלתך לא לגמרי מובנת ולכן אנסה להשיב לך באופן כללי. ככלל, פריטת שיקים והלוואות בריבית הן פעולות חוקיות ובלבד שפורט השיקים ירשם כחוק לפי חוק איסור הלבנת הון, ידווח על הכנסותיו מניכיון שיקים ומריבית וישלם את המיסים המתחייבים מהכנסותיו.
  בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.