רציתי להבין משהו בקשר לחובת דיווח של הבנק - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • אברשה

  נשלח ע"יאברשה 18:34, 17 באפריל 2012

  אחי שלח לי 15 אלף $ מארה"ב והתקשרו מהבנק לברר מה מקור הכסף. מאיזה סכום הם חייבים לדווח גם בסכומים קטנים כאלה? תודה

  השב
 • 10:14, 18 באפריל 2012

  אברשה שלום - הבנקים כפופים לצו מכח החוק לאיסור הלבנת הון ולהוראות המפקח על הבנקים המחייבים אותם לדווח לרשויות על כל פעולה פיננסית חריגה ביחס ללקוח ועל כל הפקדה ששוויה למעלה מ-50 אלף ש"ח. מכאן סמכותם לברר מולך את מקור ההפקדה. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.