חשבון בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • תומר

  נשלח ע"יתומר 14:24, 6 במאי 2012

  שלום, 1)מאיזה סכום יש לדווח על חשבון בחו"ל ? 2)כשיש אמנת מס: האם יש לשלם מס בארץ בנוסף למס שמשולם בחו"ל בגין רווח ריבית, שנותן הבנק שם על פיקדון סגור לשנה, כאשר הבנק שם כבר מנכה את המס במקור ? 3)אם יש רווח מהפרשי שער/מריבית על פיקדון בחו"ל, האם ניתן לקזז אותו מול הפסד הון בארץ ? 4)אם התשובה מס' 3 חיובית, האם ניתן לבצע זאת גם רטרואקטיבית על שנים קודמות ? תודה תודה

  השב
 • 17:18, 6 במאי 2012

  תומר שלום - ככלל, קיימת חובת דיווח על כל חשבון של תושב הארץ בחו"ל. באשר לשיעור המס החל על ריביות מחשבונות בחו"ל, ומאחר שהנושא חורג מתחום פורום זה ומתאים לפורום מיסים, אשיב לך באופן כללי שעל פי רוב אמנות מס פוטרות תושב מדינה אחת מתשלום מס, או מפחיתות את שיעור המס החל, על ריביות המופקות מחשבון במדינה אחרת. זה תלוי באמנת המס ולעיתים כרוך גם בהגשת מסמכים שונים במדינה הזרה. לעיתים קרובות, בעל החשבון הישראלי אינו ממלא את הטפסים הנדרשים במדינה הזרה, ואז הבנק הזר מנכה מס במקור - דבר שניתן היה להימנע ממנו. זו תשובה כללית כאמור. לתשובה קונקרטית הנוגעת לעניינך, אני מציע לך לפנות לרו"ח/עו"ד הבקיא בתחום דיני המס, ולהציג בפניו את כל העובדות הרלוונטיות (המדינה המדוברת, השנים הרלוונטיות, פרטים המלמדים על מקום תושבות בעל החשבון, פרטים על חשבון הבנק, העתקי מסמכים שהוגשו במדינה הזרה ועוד). בהצלחה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.