• 27 בנובמבר 2011

  היטל השבחה

  לא ניתן לדרוש מהועדה לתת הערכה לגבי גובה היטל ההשבחה.על הועדה לקבל הערכת שמאי על מנת לקבוע את גובהו.

  27 בנובמבר 2011
 • 7 בנובמבר 2012

  היטל השבחה

  לא.על הוועדה לקבל תוכניות הגשה להוצאת היתר בניה אשר הוועדה המקומית אמורה להחליט לגביהן לעניין חבות בהיטל ההשבחה אם בכלל, לא כל בקשה תחוייב בהיטל השבחה.

  7 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?