Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פיצוי בשל נזקי תכנית בניין עיר

כיצד מגישים תביעות בגין נזקי תכנית בניין עיר?

מאת: עו"ד שחר הררי | שחר הררי משרד עו"ד
25.11.13
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
פיצוי בשל נזקי תכנית בניין עיר

"אני מתגורר באזור שקט ונודע לי כי בסמוך לביתי מתוכנן לעבור כביש מהיר. אני חושש כי פיתוח הכביש יגרום לנזקי רעש, זיהום אוויר, פגיעה בנוף וירידת ערך המקרקעין. האם אני זכאי לפיצוי?"
יתכן מאוד שאתה זכאי לפיצוי. אחת הדרכים לקבלת פיצוי בנסיבות אלה, היא הגשת תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

סעיף זה עוסק בנזקים שנגרמים כתוצאה מאישור תכניות מתאר, והתביעות לפיו מוגשות כנגד הגוף התכנוני שאישר את התכנית (כגון ועדה מקומית). חשוב לדעת כי כל תכנית יכולה לגרום לנזק (שעשוי להגיע גם למיליוני שקלים), ולפיכך חשוב לעקוב אחר התכניות המאושרות בסביבת ביתך ולהיוועץ בעורך דין ושמאי לבדיקת השפעתה.

"האם מדובר בתביעה רגילה בבית המשפט?"
לא. הליך לפי סעיף  197 הינו הליך מיוחד, במסגרתו יש להגיש את התביעה ישירות לגוף התכנוני הנתבע והוא זה שדן בה תחילה. התובע מחויב לצרף לכתב התביעה חוות דעת של שמאי מקרקעין, שיאמוד את הנזק שנגרם כתוצאה מאישור התכנית.
במידה שהגוף התכנוני הנתבע דוחה את התביעה, יש להגיש ערר לועדת הערר המחוזית וזו, ברוב המקרים, תמנה שמאי מכריע מטעמה לצורך קביעת שיעור הנזק שנגרם לתובע.

"האם כדאי לי להמתין עד לבניית הכביש טרם הגשת התביעה?"
בפירוש לא. תקופת ההתיישנות בתביעות לפי סעיף 197 הינה שלוש שנים בלבד מיום אישור התכנית (ולא מיום הוצאתה לפועל). לכן, מיד עם היוודע דבר אישור תכנית בסמוך למקום מגוריכם, מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום. לצורך חסכון בעלויות, מומלץ להתאגד יחד עם מספר שכנים נוספים, לצורך הגשת תביעה משותפת.

 

*ש. הררי משרד עורכי דין, דוא"ל: office@harari-law.com

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים