• 7 באוקטובר 2012

  פיצויים לפי סעיף 197

  שלום רב,

  הבנתי שתביעת פיצויים ניתן להגיש רק תוך שלוש שנים מיום אישןר התוכנית.

  מה קורה במצב שבו אושרה תוכנית מתאר מקומית (רג/340/ג/30 ) שכוחה יפה לחמש שנים וטרם ניתן היתר בניה מכוחה. אם כעבור ארבע שנים יינתן היתר בניה על פי תוכנית זו - לא אוכל לתבוע פיצויים?

  7 באוקטובר 2012
 • 10 באוקטובר 2012

  פיצויים לפי סעיף 197

  יערה שלום,

  אין חשיבות למועד קבלת היתר הבניה. המועד הקובע הוא מועד אישור התכנית.

  10 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?