• 8 באוקטובר 2012

  למפקח או לבית משפט שלום

  אם בונים אצלי בבית המשותף דירות נוספות לפי היתר בניה שניתן על ידי העיריה:

  ואני מבקש להפסיק את העבודות (בגלל אי מילוי תנאי ההיתר) לאן אני צריך לפנות בית משפט שלום? או למפקח על המקרקעין?

  האם למפקח יש בכלל סמכות כזו להוציא צו הפסקת עבודות שיפוטי?

  חשוב לי להדגיש אני מבקש לפעול במישור האזרחי במסגרת תביעה אזרחית (ולא להמתין שהרשויות יוציאו צו הפסקת עבודה או שיוגש כתב אישום).

  8 באוקטובר 2012
 • 10 באוקטובר 2012

  למפקח או לבית משפט שלום

  יש לפנות לעייירה ואגף פיקוח על הבניה יוציא צו הפסקה עבודה.

  10 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?