• 13 בנובמבר 2012

  מהו שטח עקרי ומהו שטח מרבי

  שלום ותודה,
  הועדה טוענת כי שטח הממ"ד והחניה בחצר הם חלק מהשטח הבניה המירבי המותר לבניה.
  התב"ע מציינת שטח מירבי 30% בקומה אחת ו-45% בשתי קומות, אך אינה מזכירה שטח עיקרי ואינה מציינת שטח שירות.
  בפועל תורחב קומת הקרקע בלבד, כלומר 30%.
  הוצע לקחת % מהקומה העליונה לטובת הקומה התחתונה, אך ברור ששטח זה יופחת בעתיד אם תיבנה הקומה העליונה.
  האם הועדה צודקת כאשר כוללת את הנחניה והממ"ד בשטח המירבי, או, שעל הועדה לחשב את הממ"ד והחניה כשטח שירות נוסף לשטח המירבי? והאם ניוד % ייחשב השבחה אף שאינה מעבר לשטח % הכולל
  תודה רבה.

  13 בנובמבר 2012
 • 18 בנובמבר 2012

  מהו שטח עקרי ומהו שטח מרבי

  דוד שלום,

  ממ"ד איננו נוטל אחוזי בניה ושטח החניה כשטח בוודאי שאינו נוטל אחוזי בניה. אם מדובר בחניה שהיא מבנה המשמש כחניה צריך לבדוק בועדה המקומית האם זו מתייחסת לזה כשטח שירות שאם לא כן החניה נוטלת אחוזי בניה.

  18 בנובמבר 2012
  • 18 בנובמבר 2012

   מהו שטח עקרי ומהו שטח מרבי

   תודה לגבי שטח הממ"ד.
   האם שטח השירות הינו בנוסף לאחוזי הבניה המירבי, כלומר בנוסף לשטח העיקרי, כאשר אין בתב"ע התייחסות לשטח עיקרי ושטח שירות?
   תודה

   18 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?