• 13 בדצמבר 2012

  תקנה 20 בתקנות התכנון והבניה.

  התקנה מאפשרת הארכת תוקף בקשה להיתר בניה בשנה ע'י ועדה מקומית. האם ניתן לבקש על סמך תקנה זו ארכה נוספת הדרושה לי , שכן נוסח התקנה אינו אוסר הארכה נוספת ואינו קובע מפורשות שמדובר בהארכה חד פעמית.האם לועדה יש שיקול דעת במתן ארכה נוספת בהסתמך על תקנה זו או שהניסוח אינו משאיר מקום לפרשנויות ועלי להתחיל את כל ההליך מחדש? תודה.

  13 בדצמבר 2012
 • 17 בדצמבר 2012

  תקנה 20 בתקנות התכנון והבניה.

  רוני שלום,

  אני מציע שתגיש בקשה בענין זה.

  17 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?