• 2 באפריל 2013

    בניה על גג הבניין

    לפני כ7 שנים בניתי על גג הבנין המשותף 40 מר ברישיון שכני אז בנה ללא היתר וכעת רוצה להגיש בקשה לועדה המקומית יש לציין שהוא בנה את כל שטח הגג ופיצל זאת ליחידות דיור כמובן שהוא מצהיר בבקשה להיתר שהוא יתאים את המבנה להיתר שאלתי האם יש לי אפשרות חוקית לעכבו ממתן ההיתר לפחות עד שיקדים את ביצוע ההתאמה להיתר או לאחר שאני בניתי על גג הבנין אין לי שום אפשרות ?
    או אפשרות אחרת שאני יכול להגיש התנגדות לוועדה

    2 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?