• 16 ביולי 2013

  פנייה לערר

  שלום, הגשנו בקשה להוספת מרפסות הועדה דחתה את בקשתנו לאור התנגדות השכנים בסיום מכתב ההחלטה שקיבלנו מהועדה מופיע כי תוקף ההחלטה לשנה בלבד.
  לאחר שהתייעצנו הובהר לנו כי יש באפשרותנו לפנות לועדת הערר , אך אנו בבעיה מכיוון שחלפו 30 יום.
  האם העובדה כי לא הופננו במכתב ההחלטה לועדת הערר יכול לשמש לטובתנו?

  16 ביולי 2013
 • 31 ביולי 2013

  פנייה לערר

  ליאת שלום,

  זמן הגשת הערר קבוע בחוק וחזקה על כל אחד שהוראות החוק מוכרות לו. עם זאת
  אני מציע כי תפנו לוועדת הערר בבקשה למתן אורכה מהטעם שלא נמסר לכם ע"י הועדה
  המקומית על זכותכם להגיש ערר.

  31 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?