• 20 בינואר 2014

  הגשת התנגדות לבקשת היתר של שכן

  השכן בקוטג' הצמוד לביתי הגיש בקשה להיתר לתוספת אחוזי בניה משמעותית. הבקשה נשלחה אלי להגשת התנגדות תוך 30 יום. מעיון בבקשה עולה כי השכן מבקש אחוזי בניה משטח שכלל איננו שלו (שפפ השייך ל - 4 קוטג'ים הצמודים זה לזה ומוגדרים כמעין בית משותף). האם הרשות המקומית לא אמורה לדחות על הסף בקשה שכזו, שעל פניו איננה עומדת בחוק התכנון והבניה ובתב"ע? האם בהתנגדות עלי לצרף חוות דעת מומחה (שמאי) והתייחסות משפטית (עו"ד) כבר בשלב הזה?

  20 בינואר 2014
 • 26 בינואר 2014

  הגשת התנגדות לבקשת היתר של שכן

  עמית שלום,

  רצוי שתיעזר באנשי מקצוע כמו עו"ד ומודד לצורך העלאת טענותיך
  בהתנגדות.

  26 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?