• 4 ביוני 2014

  חובת הודעה על שינוי תב"ע

  אנחנו אגודה שיתופית בעיר. מאגדים 150 חלקות של 630 מ"ר .
  אני מבקש לדעת האם חלה על העירייה חובת משלוח הודעה על רצונה לשנות את התב"ע במקום, שינוי אשר יפגע קשות באופיה של האגודה וציביונה
  האם חייבת להינתן אפשרות להתנגדות האגודה לשינוי המוצע.
  היה ולא פנו לאגודה וכאמור לפיכך לא נתאפשר לאגודה להגיש התנגדותה, והתב"ע אושרה, האם ישנה עילה לתבוע את העירייה במקום בדרישה לביטול תב"ע זו.
  תודה על תשובתך המנומקת בהקדם
  אמנון

  4 ביוני 2014
 • 11 ביוני 2014

  חובת הודעה על שינוי תב"ע

  אמנון שלום,

  הודעה על פרסום תב"ע מתפרסמת ממילא והעיריה איננה צריכה להודיע לאגודה על השינוי.
  הפרסום הוא באמצעי התקשורת ובילקוט הפרסומים.

  11 ביוני 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?