• 30 ביולי 2012

    פטנטנ בעבודה

    האם פטנט שעובד פיתח בעבודה במסגרת ההפסקות שלו, ולא על חשבון זמן העבודה! שייך לו או למעביד שלו?

    30 ביולי 2012