• 22 במאי 2013

    שינוי בקשת פטנט

    הגשתי בקשת פטנט וקיבלתי פטנט בישראל ועוד לא הסתיימה שנה מזמן הבכורה. אני מעוניין להגיש בקשה בחו"ל, אך בתהליך הייצור של האב טיפוס יש שינויים שחייבים להוסיף לפטנט שלא ראיתי קודם, האם אפשר להגיש תיקון לבקשת הפטנט בישראל אחרי שהתקבלה? או עדיף כבר להגיש את התיקון ביחד עם הבקשה בחו"ל ולהשאיר את הפטנט על כנו בישראל?

    תודה רב מראש גד,

    22 במאי 2013