• 26 באוגוסט 2013

  רישום פטנט במדינת אוייב

  גד שלום,
  האם קיימת אפשרות להעביר לצד שלישי זכויות בפטנט שבבעלותי (ואשר רשום על שמי בישראל) לצורך רישומו במדינת אוייב?
  למיטב ידיעתי תחולת הפטנט היא טריטוריאלית, אולם האם ניתן להעביר את הזכויות (בין בדרך מכירה ובין בדרך המחאת זכויות) באופן חלקי כאמור או שההעברה תתייחס לפטנט כולו?
  תודה,
  עדי

  26 באוגוסט 2013