• 11 באוגוסט 2012

  האם ניתן לתבוע ולרשום בסד"מ או בסכום קצוב בהוצל"פ עוגמת נפש ושכ"ט עו"ד?

  שלום רב,
  האם בכתב התביעה בתובענה בסכום קצוב בהוצל"פ ו/או בסד"מ ניתן לתבוע מהנתבע גם פיצוי על עוגמת נפש וסבל ושכ"ט עו"ד וזאת בנוסף לסעדים הכספיים לגביהם קיימת ראיה ברורה לחוב וההפרה?
  במידה והרכיבים הנ"ל המציינים עוגמת נפש וסבל ושכ"ט עו"ד יצוינו גם בתובענה זו האם הדבר יכול לגרור החלטת בימ"ש ו/או בהוצל"פ אשר תקבע כי ההליך יידון כתובענה רגילה ולא כסד"מ ו/או כתובענה בסכום קצוב בהוצל"פ?
  כלומר, האם עלי לתבוע את הקרן + ריבית והצמדה בלבד כחוק ותו לא כדי שאעמוד בתוך גבולות ההליך בסד"מ ו/או כתובענה בסכום קצוב בהוצל"פ וזאת כדי לזכות ביתרונותיה ולוותר בגין כך על הדרישה לפיצוי על עוגמת נפש וסבל (ולתת בכל מקרה לבימ"ש לקבוע לבד זכאות לשכ"ט עו"ד)?
  במידה ואני רוצה בפיצוי על רכיב עוגמת הנפש והסבל ושכ"ט עו"ד אזי יש צורך להגיש תביעה רגילה? האם פסיקת בימ"ש מיטיבה עם הדרישה לעוגמת נפש אשר בגינה חובה לציינה?
  כמה כבר בימ"ש פוסקים על עוגמת נפש כדבר אשר בגינו עדיף להגיש תביעה רגילה מאשר תובענה בסכום קצוב בהוצל"פ או סד"מ במידה ולא ניתן לתבוע באותם הליכים עוגמת נפש וסבל? האם זה בכלל אקוטי?
  יש לזכור מדובר כי לכאורה עוגמת נפש אינו בסכום קצוב ושאינו נסמך בראייה בכתב או בחוזה או בהתחייבות, הלוא כן? האם הויתור על עוגמת נפש כזה אקוטי על פי פסיקת בתי המשפט ובכלל?
  כמה כבר נפסק בבימ"ש בגין רכיב זה והאם שווה להתעקש על כך לנוכח היתרונות בסד"מ ובתובענה בסכום קצוב בהוצל"פ ומהירות ההליך והיכולת לקבל פס"ד במהירות או בגישה ישירה לפתיחת תיק ופעולות בהוצל"פ?
  תודה מראש והמשך סופ"ש נעים

  11 באוגוסט 2012
 • 12 באוגוסט 2012

  האם ניתן לתבוע ולרשום בסד"מ או בסכום קצוב בהוצל"פ עוגמת נפש ושכ"ט עו"ד?

  ככלל תובענה בסד"מ או בקשה לביצוע תובענה בסכום קצוב בהוצאה לפועל, אמורים להישען על ראיות חד משמעיו ביחס לגובה כך, שבאופן ארטימתי ניתן לחשבו יחסית בקלות.

  עוגמת נפש- איננה רכיב שניתן לקבועו באופן חד משמעי לעיתים בית משפט נדרש לשמוע ראיות ואז להחליט. מכל מקום, על מנת להעריך את ראש הנזק הזה, צריך לבחון את משקלו היחסי או אז שווה לדעת אם כדאי לכללו אם לאו. כלל בתי משפט לא מתלהבים מרעיו עגמת הנפש כשאין ראיות ממשיות. לפיכך את השיקול עלייך לעשות. לעצם העניין ככל שלב העניין הינו עוגמת נפש, אזי עלייך להגיש תובענה רגילה.

  12 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?