Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

גביית חובות באמצעות ההוצאה לפועל - מדריך

לפניכם הסבר תמציתי ויעיל לפתיחת תיק הוצאה לפועל וגביית החוב באמצעותו : באילו מקרים ניתן לפתוח תיק הוצל"פ, כיצד פותחים תיק וכן טיפים חשובים לפני פתיחתו

מאת: עו"ד זוהר כורש | זוהר כורש - משרד עו"ד
19.01.16
תאריך עדכון: 12.03.18
6 דק'
גביית חובות באמצעות ההוצאה לפועל - מדריך

מטרת העל של מערכת ההוצל"פ היא לאזן בין זכותו של הזוכה לקבל את חובו, לבין זכותו של החייב לקיום בכבוד. החוק מאפשר לנקוט הליכי גביה כנגד חייב שאינו משלם, ומאידך, ללכת לקראת החייב המעוניין לפרוע את חובו, על-ידי חלוקת החוב לתשלומים חודשיים, ביטול הליכים או איחוד תיקים.   

באילו מקרים ניתן לפתוח תיק הוצל"פ?

פתיחת תיק הוצל"פ אפשרית במקרים הבאים:

ביצוע של פסק-דין - כאשר ניתן פסק-דין לטובתך, המורה לחייב לשלם לך סכום כסף, או לעשות מעשה (צו עשה).

ביצוע שטר - המקרה הנפוץ הוא המחאה שחזרה, אך כל שטר חוב, שהגיע מועד פרעונו ולא כובד, ניתן לפתוח בגינו תיק הוצל"פ.

תובענה על סכום קצוב - הליך המאפשר הגשת תביעה כספית ישירות להוצל"פ. מותנה בסכום חוב קצוב, מכח הסכם או התחייבות בכתב. הליך בו משתמשים בעיקר לחובות ארנונה ואגרת רשות השידור, וחובות לגופים כלכליים גדולים כמו בנקים או חברות תקשורת. אולם, חשוב לדעת, כי ניתן לתבוע, למשל, חשבונית שלא שולמה או הלוואה שלא סולקה, ובלבד שיש התחייבות כתובה או הסכם מצד החייב.

תיקי מזונות - כוללים הוראות חוק יחודיות ואפשרויות נוספות להליכים (כמו מאסר למשל), ולרוב שלובים בסכסוך הגירושין המתנהל במקביל.

תיקי מימוש משכון/משכנתא - תיקים הנפתחים לצורך מימוש הנכס הממושכן, לרוב, רכב או דירה, לכיסוי החוב. מימוש הנכס נעשה בכפוף להוראות המיוחדות לתיקים אלו ובאמצעות כונס נכסים המתמנה לצורך הענין (לרוב מטעם הזוכה שהוא בדרך-כלל בנק).  

כיצד פותחים תיק? 

לכל תיק הוצל"פ יש טופס בקשה לפתיחת התיק, אליו יש לצרף מסמכים נלווים, בהתאם לעניין. בנוסף, יש לשלם אגרת פתיחת תיק בשיעור מסויים מהחוב ולא פחות מהסכום הקבוע תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968. 

סקירת התיקים הנפוצים בהוצל"פ

ביצוע פסק-דין
- יש למלא את טופס הבקשה ואליו יש לצרף את פסק-הדין המקורי או עותק חתום על-ידי בית-המשפט. האגרה הינה בשיעור 1% מהחוב ולא פחות מ- 93 ₪. אל הנ"ל מצטרפים תמיד 23 ₪ עבור 'אגרת פרוטוקול', ובסה"כ 116 ₪. זהו גם סכום האגרה בפתיחת תיק לביצוע פס"ד שאינו כספי. 

בקשה לביצוע פס"ד כספי

בקשה לביצוע פס"ד עשה

תובענה על סכום קצוב - ראשית, יש לשלוח לחייב מכתב התראה בטרם פתיחת תיק. את תיק ההוצל"פ ניתן לפתוח 30 יום לאחר שליחת המכתב. לטופס הבקשה לביצוע יש לצרף כתב תביעה המכיל את כל העובדות הנוגעות לחוב, את המסמכים המוכיחים את החוב ואת מכתב ההתראה שנשלח ואישור שליחתו. אגרת פתיחת התיק הינה בשיעור 1% מהחוב ולא פחות מ-116 ₪.

בקשה לביצוע תובענה על סכום קצוב

ביצוע שטר - יש לצרף לטופס הבקשה לביצוע שטר את השטר או ההמחאה והעתק צילומי של השטר משני צדדיו. האגרה בסך 1.25% מהחוב ולא פחות מ-187 ₪. 

בקשה לביצוע שטר

תיק מזונות - פתיחת תיק מזונות מצריכה תשלום אגרה זעומה בסך 23 ₪ בלבד. התיק נפתח על חובות העבר ו/או על המזונות השוטפים, בצירוף הסכם הגירושין או פסק-הדין. בנוסף, כיום פועל מסלול המזונות, שמטרתו גביה ביזמת הרשות מול החייב, במעורבות מזערית של הזוכה. פתיחת תיק במסלול זה כרוכה בתשלום אגרה נוספת בסך 64 ₪. יחד עם זאת, לרוב תיקי המזונות מורכבים ומחייבים בקיאות בדיני משפחה בנוסף.

אזהרה

עם פתיחת התיק, נשלחת אזהרה לחייב באמצעות לשכת ההוצל"פ. זוכה המעוניין למסור בעצמו את האזהרה לחייב, למשל במקרה של חייב חמקמק, רשאי לבקש ביצוע מסירה אישית.
האזהרה כוללת הודעה לחייב, כי נפתח תיק הוצל"פ כנגדו, וכוללת את הפרטים על החוב, גובהו ופרטי הזוכה. במסגרת האזהרה נקבע לחייב צו תשלומים חודשי, בו עליו לעמוד (במקרה הנפוץ בסך 1,000 ₪). החייב מוזמן לחקירת יכולת כלכלית בפני רשם ההוצל"פ, אם אינו יכול לשלם את החוב במלואו או בשיעורים שנקבעו לו.

החייב מוזהר, כי אם לא ישלם את חובו תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה, ינקטו נגדו הליכי גביה, ובהם עיקולים. כמו כן, אם לא יתייצב לחקירת יכולת במועד, יחשב כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובו, מה שמאפשר לזוכה לנקוט בהליכים נוספים נגדו.
בנוסף, החייב מיודע כי באפשרותו להגיש התנגדות או בקשה בטענת "פרעתי" במועדים הקבועים.

מהם הליכי הגביה העיקריים?

הליך הגביה המרכזי והיעיל בתיקי הוצל"פ הוא עיקול רכושו של החייב. ניתן לעקל את משכורתו של החייב, את רכבו, נכסי מקרקעין, מטלטלין וכמובן כספים אצל צדדים שלישיים, כמו: חשבונות בנק, קרנות ונכסים פיננסיים אחרים. כל הליך מתנהל באופן שונה. למשל: עיקולים אצל צדדים שלישיים מתבצעים באמצעות תקשורת ישירה, ומצריכים רק מילוי טופס ממוחשב (כיום מערכת 'כלים שלובים' מאפשרת "שידור" עיקולים מקוון). עיקול משכורת יתבקש על-גבי הטופס המתאים במילוי פרטי המעסיק של החייב. עיקול רכב אפשרי כיום לפי מספר תעודת-הזהות של החייב בלבד, ואילו עיקול מקרקעין מחייב את פרטי הנכס.

בעוד שעיקול משכורת ועיקולי צד ג' הם הליכים מהירים ופשוטים, המעודדים לא אחת את החייב להסדיר את חובו, הרי שעיקול רכב, מטלטלין או מקרקעין מורכבים יותר, ויש לשקול את עלויות ההליכים מול גובה החוב וערך הנכסים.  

הליכים נוספים

בכל שלב מפתיחת התיק, ניתן לבקש מידע אודות החייב מגופים מוסדיים ופיננסיים שונים, כמו: המוסד לביטוח לאומי לצורך בירור מקורות הכנסה של החייב, לשכת רשום המקרקעין לצורך בירור נכסים הרשומים על-שמו, חברות התקשורת, וכל גוף בו מתנהלים חשבון או קרן על-שם החייב. המידע אודות החייב ימקד עבורנו את היעדים לנקיטת ההליכים והעיקולים בהמשך.

כאשר החייב אינו משלם, ניתן בתנאים מסויימים ולאחר תקופה, להטיל על החייב הגבלות, כמו: הגבלה על חידוש דרכון ורשיון נהיגה, הגבלה על שימוש בפנקסי שיקים וכרטיסי אשראי והגבלה על הקמת חברה. 

בנוסף, ניתן לבקש זימון החייב לחקירה בפני רשם ההוצל"פ באמצעות צו הבאה המבוצע על-ידי משטרת ישראל. 

אלו ההליכים המקובלים בהם נוקטים בדרך-כלל, כאשר ברוב התיקים נדרש לנקוט יותר מהליך אחד, יותר מפעם אחת, לגביית מלוא החוב.

מומלץ - יעוץ בטרם פתיחת התיק

הנסיון מראה, כי מעטים התיקים בהם נגבה החוב במלואו מיד עם פתיחת התיק, או לאחר נקיטת הליכים בודדים. בהתאם לכך, מומלץ לקבל יעוץ משפטי פרטני בטרם פתיחת התיק, ולבחון מהם הצעדים הכדאיים בכל מקרה, בהתחשב במהות החוב וגובהו, ובמיהות החייב ומצבו הכלכלי.
מומלץ לפעול באמצעות עורך-דין הבקי בתחום. זאת, אם נרצה למשל, להטיל עיקולים לפני מסירת האזהרה לחייב, לזמן צדדים שלישיים לחקירה, לעקל רכוש שאינו רשום על שם החייב, או במקרים בהם נאלץ להתמודד מול התנגדות המוגשת מטעם החייב וטענות כנגד החוב.  

חשוב לדעת שרשות האכיפה והגביה, באמצעות מערכת ההוצאה-לפועל נותנת בידינו כלים רבים, ויש להשתמש בהם באופן מושכל, עד לפרעון החוב.

*כל הזכויות למסמכים בכתבה שייכות ללשכת ההוצאה לפועל ועל אחריותה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים