• 9 ביולי 2013

  הסרת עיקול

  איך לשחרר כסף שהיה בעו"ש ועבר לפק"ם מעוקל לאחר עמידתי בצו תשלומים והוראה מפורשת שלו ינקטו הליכי עיקול על עו"ש כול עוד אני עומד בצו התשלומים?
  הרשם אינו אישור מימוש כספים לזוכה בעקבות עמידתי בצו שנקבע לי אך אוכל אני להסיר
  את העיקול הפק"ם ?

  9 ביולי 2013
 • 21 ביולי 2013

  הסרת עיקול

  אסי שלום. לא ניתן להסיר את העיקול עד אשר תסגור את החוב

  21 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?