• 24 ביולי 2013

  האם הכרזה ו/או כניסה להליך פשיטת רגל שולל ו/או מונע עיסוק ו/או אחזקה ושימוש ב ת. רו"ח/יועץ מס? מה קורה אחרי ההפטר?

  האם הכרזה ו/או כניסה להליך פשיטת רגל שולל ו/או מונע עיסוק ו/או אחזקה ושימוש ב ת. רו"ח/יועץ מס?

  מה קורה אחרי קבלת ההפטר?

  תודה

  24 ביולי 2013
 • 25 ביולי 2013

  האם הכרזה ו/או כניסה להליך פשיטת רגל שולל ו/או מונע עיסוק ו/או אחזקה ושימוש ב ת. רו"ח/יועץ מס? מה קורה אחרי ההפטר?

  1.פושט רגל אינו יכול לכהן כחבר מועצה או רשות מקומית - הגבלה זו חלה לשנתיים נוספות אף לאחר מתן צו הפטר;
  2. פושט רגל אינו יכול לכהן כחבר במועצת מקרקעי ישראל, במועצה של רשות שדות התעופה, במועצה של רשות הדואר ובמועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו;
  3. פושט רגל לא יוכל לכהן כחבר במועצה למוצרי פרות וירקות באם ניתן נגדו צו פשיטת רגל בתוך 7 שנים קודם לכן;
  4. פושט רגל אינו יכול לכהן כעורך דין (בהיעדר אישור של בית המשפט);
  5. פושט רגל לא יוכל לקבל רשיון תיווך במקרקעין;
  6. פושט רגל לא יוכל להרשם בפנקם הקבלנים;
  7. פושט רגל לא יוכל להיות חבר ועד או חבר ועדת ביקורת בעמותה;

  רשימה זו מופיעה בספרו של כב' השופט גרוניס ושלמה לוין , מהדורה שלישית עמ' 182-183

  25 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?