• 21 באוקטובר 2013

  ריבית פיגורים בטופס הוצל"פ בקשה לביצוע פסק דין

  ברצוני לפתוח תיק הוצל"פ למימוש פס"ד כספי לפיו על החייב להשיב לזוכים את הסך של 1,200,000 ₪ ששולם לחייב במסגרת מימוש הסכם אופציה שבימ"ש קבע שהוא מבוטל. הסך הנ"ל שולם לחייב ביום 24/12/09 ולכן ממועד זה אמורה לחול ריבית משפטית. אך בנוסף, עפ"י הסכם האופציה, תקופת האופציה מסתיימת ביום 23/12/11 ועפ"י הסכם האופציה על החייב להשיב את הכסף בתוך 90 יום מתום תקופת האופציה קרי, החל מיום 23/03/12 ז"א, החל ממועד זה אמורה לחול ריבית פיגורים ושאלתי: כיצד בטופס ההוצל"פ "בקשה לביצוע פסק דין" עליי לסמן/לרשום את ריבית הפיגורים? ברובריקה של טופס זה לא מצאתי את המקום הנכון לכך למעט, הריבית המשפטית המסומנת לפי כלל 03.

  21 באוקטובר 2013
 • 29 באוקטובר 2013

  ריבית פיגורים בטופס הוצל"פ בקשה לביצוע פסק דין

  מחשבי ההוצל"פ מחשבים את הריביות בהתאם לפסק הדין שעליך לצרף לבקשה.

  29 באוקטובר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?