• 14 באוקטובר 2015

  מועדים

  תבעו אותי בסדר דין מקוצר וקיבלתי רשות להתגונן. התצהיר שלי הפך לכתב הגנה. כתב תביעה הוגש עוד בתחילת התביעה. אני רוצה להגיש מסמכים בנוסף לכתב הגנה בהתאם לתקנה 214ב. יש לי 45 יום לכך. אני לא מבין: המניין מתחיל ביום מתן רשות להתגונן או ביום שהצד השני מגיש את רשימתו? יש לי 45 יום להגיש תצהיר עדות ראשית. המניין מתחיל מיום מתן רשות להתגונן או מיום הגשת רשימת המסמכים שלי? תודה רבה.

  14 באוקטובר 2015
 • 15 באוקטובר 2015

  מועדים

  מיום מתן ההחלטה ולכל מאוחר
  מיום שקיבלת את ההחלטה

  15 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?