• 7 ביולי 2015

    2 שאלות

    שלום רב,

    תיק פלתד שהוא גם ת' עבודה, הוגשה תביעה לבי"מ עוד בטרם פנייה למלל וביקשנו מינוי מומחה, מונה מומחה אולם בשל השהיית הבדיקה (שכן לא ניתן להיבדק בטרם חלפה שנה מיום התאונה) כבר פנינו למלל, שבנתיים קבע נכויות זמניות. השאלה שלי היא כזו: החלטת מלל טובה לי והייתי רוצה להישאר איתה, האם עליי להודיע לבי"מ\ לנתבעת שאני מוותר על מינוי המומחה? כי יוצא מצב שבי"מ קבע קדם לאחר שיוגשו תחשיבים ולמעשה הוא לא עודכן ש"זנחתי" את מומחה בי"מ, ואני אצטרך להודיע באיזשהו שלב שנקבעה נכות מלמלל וארצה ללכת דרך המסלול של 6ב.
    תודה רבה!

    7 ביולי 2015