• 19 באוקטובר 2015

    מומחה רפואי מבקש

    האם מומחה רפואי מטעם ביה"מ בפלת"ד יכול לבקש למנות מומחה נוסף וקבלת חוות דעתו לצורך השלמת חוות דעתו של עצמו? לא מצאתי פסיקה בעניין.

    19 באוקטובר 2015