• 21 בנובמבר 2012

  שטח ממ"ד בנוסף לתמ"א ותב"ע בהריסה ובניה מחדש

  שלום, יש לי שאלה לגבי חישוב שטחים בתמ"א של הריסה ובניה מחדש:
  בהנחה ששטח הדירה הוא 60 מ"ר, יש הרחבה מכח תב"ע שלא נוצלה של 20 מ"ר ויש הרחבה מכח תמ"א של 25 מ"ר, האם בחישוב השטח פר דירה אפשר להוסיף גם 12 מ"ר של ממ"ד?

  אני יודע שיש כאלה שיגידו מיד "לא כי הממ"ד נכלל ב-25 מ"ר של התמ"א" אבל לדעתי זה לא נכון: לא קבוע בתמ"א שטח ייעודי מתוך ה- 25 מ"ר שמוגדר כממ"ד, אלא רק מצוין שההרחבה של ה- 25 מ"ר תכלול ממ"ד אם אין ממ"ד בבניין או פתרון מיגון אחר. כלומר, מובן מכך שאם כבר נבנה ממ"ד בבניין אף אחד לא יגיד שלא ניתן לקבל את מלוא הזכויות של ה- 25 מ"ר (כך למשל, אם כל דירה היתה בונה עוד לפני ביצוע התמ"א ממ"ד של 12 מ"ר, כך שהשטח היה 72 מ"ר כולל ממ"ד, ובהנחה שהבניין עדיין עומד בקריטריונים של החיזוק לפי התמ"א, עדיין ניתן היה להוסיף את ה- 25 מ"ר מכח התמ"א בנוסף ל-20 מ"ר מכח התב"ע כי זו הריסה ובניה מחדש). כמו כן, הזכות לתוספת שטחים לממ"ד בכלל לא נובעת מהתמ"א אלא מסעיף 151(ג) לחוק התכנון והבניה.

  לכן לפי אותו הגיון אני רוצה לוודא שאם עושים הריסה ובניה מחדש לפי תמ"א ותב"ע, שטח הדירה המותר במקרה זה (כולל ממ"ד) הוא 117 מ"ר (60 שטח מקורי, 12 ממ"ד, 25 תמ"א ו- 20 תב"ע).
  תודה!

  21 בנובמבר 2012
 • מנהל הפורום עו"ד שי אליאב 22 בנובמבר 2012

  שטח ממ"ד בנוסף לתמ"א ותב"ע בהריסה ובניה מחדש

  תוכנית החיזוק, תמ"א 38, מעניקה תמריצים שונים לחיזוק הבניין, ביניהם הזכות להרחיב כל דירה עד 25 מ"ר. כול תמריץ הניתן במסגרת התוכנית הוא בתנאי שתסתיימנה עבודות החיזוק תחילה בצרוף ממ"דים ובאין אפשרות לבנות ממ"ד יש לבנות חדר מחוזק.
  כמובן שאין באמור לסכם את סך הזכויות המותרות וניתן לצרף זכויות נוספות מתוך תב"ע קיימת (רק שאלו לא זכאיות להטבות המפליגות של זכויות הצבועות בצבע התמ"א. אכן אין הגדרה מה תהיה ההרחבה במדויק, כי אם רק חובה להוסיף מרחב מוגן כאמור.
  בסיכומו של דבר, עקונית ניתן לומר שאתה צודק בחשיבתך, ובלבד שלא תחרוג מקווי בניה (למעט החריגות המותרות בתמ"א). כמובן שיש לקחת בחשבון שיקול דעת נרחב של הרשות המקומית בכל הנוגע לזכויות התמ"א, כך שנכון יהיה לבדוק עם הרשות המקומית את עמדתה העקרונית.

  22 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?