• 11 ביולי 2013

    חתימה על חוזה מול היזם.

    האם נכון לחתום על חוזה מול היזם לפני קבלת היתר בניה לפרוייקט של פינוי בינוי ?

    11 ביולי 2013