• 12 באוגוסט 2013

    שטח דירה לאחר תמא 38 ב.

    האם יש ברמת גן מגבלת מינימום לשטח דירה לאחר ביצוע תמא 38 ב. האם בבניין בו 7 דירות יהיו לאחר הבנייה בגודל מעל 90 מ"ר אפשר שדירה

    אחת תהיה בגודל 55 מ"ר?

    12 באוגוסט 2013