• 13 באוקטובר 2013

    חןזה מול היזם

    בחוזה המוצע מצויין בין היתר:

    כל אחד מבעלי הדירות מצהיר כי זכויות הבנייה הנוספות אינן מהוות אצלו" מלאי עסקי" לענין סעיף 85 לפקודת מס הכנסה והוראת סעיף 49ב לחוק מיסוי המנקרקעין(שבח ורכישה) התשכ"ג 1963

    מה המשמעות?

    13 באוקטובר 2013
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?