• 5 בדצמבר 2013

    רישום בטאבו דירות יזם

    האם היזם חייב

    5 בדצמבר 2013