• 13 באפריל 2015

  ייצוג בפינוי בינוי

  שלום
  האם יכול אותו עו"ד לייצג גם את הדיירים וגם את היזם בפינוי בינוי?

  13 באפריל 2015
 • מנהל הפורום עו"ד שי אליאב 13 באפריל 2015

  ייצוג בפינוי בינוי

  בחוזה ההתקשרות שבין בעלי הדירות ליזם, רצוי שלא.

  עם זאת, מאוד רצוי שב"כ בעלי הדירות, ייצג את היזם במכר הדירות לרוכשי הדירות החדשות.
  רק כך תהיה לו שליטה מלאה בפרויקט באופן בו יוכל לשמור על זכויות בעלי הדירות בפרויקט.

  13 באפריל 2015
  • 14 באפריל 2015

   ייצוג בפינוי בינוי

   תודה.
   יש איסור בחוק?

   14 באפריל 2015
   • מנהל הפורום עו"ד שי אליאב 14 באפריל 2015

    ייצוג בפינוי בינוי

    לא.

    14 באפריל 2015
    • 15 באפריל 2015

     ייצוג בפינוי בינוי

     ניגוד אינטרסים
     14. (א) לא ייצג עורך דין לקוח, לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך בייצוגו, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל ענין אישי שלו, או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר או בשל עומס עבודה או בשל סיבה דומה אחרת.
     (ב) לא ייצג עורך דין צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו ענין.
     (ג) בענין שצד בו לקוח קבוע של עורך הדין לא ייצג עורך דין צד אחר, גם אם באותו ענין אין עורך הדין מייצג את הלקוח הקבוע; לענין הוראה זו, "לקוח קבוע" - לקוח שעורך הדין נותן לו שירותים דרך קבע.
     (ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על עריכת הסכם ועל טיפול בענין שהצדדים הסכימו, בכתב, כי ייעשה בידי אותו עורך דין.
     (ה) עורך דין ולקוחו רשאים להסכים, בכתב, לתחום את השירות המקצועי אשר יתן עורך הדין ללקוח, כדי למנוע התנגשות עם ייצוג לקוח אחר או עם ענין או עם חובה אחרת של עורך הדין, בתנאי שצמצום השירות הינו סביר בנסיבות הענין ואינו פוגע בחובת הנאמנות של עורך הדין ללקוחותיו.

     15 באפריל 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?